באילו אזורים לא נניח שימר?

في أي مناطق لن نتحمل وميض؟