באילו אזורים לא נניח שימר?

באילו אזורים לא נניח שימר?